Gör något meningsfullt

Ett antal nya landsting som erbjuder meningsfulla och utvecklande arbetsplatser har anslutit sig till Tekniksprånget. ”Mycket spännande och lärorikt” sa Landstinget i Kalmar läns senaste tekniksprångare om sin praktikperiod. Nu har du möjlighet att söka till vårens praktik på deras IT- eller fastighetsförvaltning. Hos Västerbottens läns landsting kan du få jobba med medicinteknik, IT/informatik, forskning och utveckling och Landstinget Blekinge erbjuder praktikplatser med fokus på fastighetsprojekt och IT-utveckling. Sök idag!201408-IVA-Tekniksprånget-Logobilder-VLL-duvvit201408-IVA-Tekniksprånget-Logobilder-LandstingetKalmarlän-duvvit201408-IVA-Tekniksprånget-Logobilder-Landstinget-Blekinge-duvvit