Emerson – Where technology and engineering come together

Företag över hela världen vänder sig till oss på Emerson för att få hjälp med att sänka kostnaderna,öka produktionen, minska energianvändningen och förbättra säkerheten. Hos oss får du arbeta med avancerad teknik och utmanande arbetsuppgifter. Vi ger dig en bred bild av vad en ingenjör kan göra och en inblick i flera olika branscher. Vi utvecklar och producerar nivåmätare till olika typer av stora tankrar. Mätningen görs med radar.

Vår verksamhet bygger på kunniga medarbetare som brinner för ingenjörskap och teknik. Vi vill ge fler ungdomar chansen att få upp ögonen för vad vi gör och inspirera dem till en spännande framtid inom teknikområdet.

Vi kan erbjuda två praktikplatser med start i februari 2020.

Som praktikant för den ena praktikplatsen kommer du få vara delaktig i konstruktionsverksamheten inom företaget där du kommer att hjälpa till vid uppdrag där vi ändrar konstruktiondetaljer på befintliga produkter – allt från metall- och plastdetaljer till etiketter. Du kommer att få använda våra konstruktionsprogram (3d CAD Creo – fördel om du provat på men inget krav, IllustrSe ator & Teamcenter – förkunskap är inget krav) samt vara delaktig i genomförande av produktändringar – Engineering Change Orders.

Som praktikant för den andra praktikplatsen kommer du få vara delaktig i testverksamheten inom företaget där du kommer att hjälpa till vid byggnation av testsystem både när det gäller hårdvara och mjukvara (enklare programmering, scriptning mm).  Du kommer att delta vid testerna samt vid analysen av testresultaten samt vara delaktig i dokumentation av testsystemen. All dokumentation hos oss är på engelska

All dokumentationen hos oss är på engelska.

Välkommen att söka till oss!