Att testa ingenjörsyrket på Ericsson ger motivation för framtiden

Vi frågade Albert som ERICSSON superkamgjort sin Tekniksprångspraktik på Ericsson vad han fick med sig från praktiken. Nu pluggar han till ingenjör i Uppsala och detta är vad han sa:

”Tekniksprånget var avgörande för vad jag valde att plugga, men även hur jag väljer att plugga och vilka kontakter jag redan har ute i arbetslivet”.

Testa Tekniksprånget du också för att se om ingenjörsyrket är något för dig. Varför inte på Ericsson?