Tekniksprånget på Sandvik i Västberga

Möt två praktikanter på Sandvik i inslaget från ABC. Få en inblick i hur det kan se ut på en praktikplats och hur Tekniksprånget egentligen fungerar.