Vad gör en ingenjör på Volvo?

Volvos praktikanter tycker att praktiken ger både insikt i ingenjörsyrket och motivation inför framtiden.  ”Jag har fått en känsla av vad en ingenjör gör. Jag är mycket mer motiverad nu.”

Hos Volvo i Umeå finns en rad olika saker man som praktikant genom Tekniksprånget kan jobba med som till exempel produktutveckling av lastbilshytter, kvalitetsarbete och produktionsteknik. Dessutom har en del praktikanter fått gå en CAD-utbildning. Här får man som Tekniksprångare verkligen se hur det är att arbeta som ingenjör. Bra va?

VOLVO superkam  SAMSUNG