Testa ett toppjobb på E.ON

Skärmklipp

Varför inte göra Tekniksprånget på E.ON? Du kan söka praktikplatser i Malmö, Norrköping, Oskarshamn, Sundsvall och Örebro. ”Min bild av en ingenjör har verkligen breddats och förtydligats från vad jag trodde innan jag började med Tekniksprånget.” Att göra praktik på E.ON ger en bra bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Varför inte testa själv?