Tekniksprånget lyfter skolans hjältar i Skåne

Skolans H 6

Den 18 november gjorde Tekniksprånget en favorit i repris och lyfte de initiativ som arbetar för att öka och vårda ungas intresse för matematik, naturämnen och teknik i hela Skåne. Liksom i Juni medverkade ett antal initiativ; Mattecentrum, Kodcentrum, Transfer, MathLeaks, NTA, Föreningen Svenska Science Centers, Tekniksprånget, Teknikåttan och Teknikcollege.

Med på scen var även Andreas Schönström (S), Ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö samt Emil Eriksson (M), 2:e vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö. Tillsammans lyfte vi frågor kring vad som görs redan idag men också hur vi kan jobba för att öka intresset för natur- och teknikämnen samt matematik även i framtiden.

Skolans H 9     Skolans H 4