Tekniksprånget på besök i Eskilstuna

I början på september besökte Tekniksprånget Rinmangymnasiet i Eskilstuna för att träffa ortens ungdomar och arbetsgivare. Vi bjöds på en trerätters lunch tillagad av skolans elever samtidigt som representanter från den privata och offentliga sektorn diskuterade kompetensfrågor.

Södermanlands läns landshövding Liselott Hagberg talade om behovet av tekniskkompetens och underströk att det är en viktig strategisk fråga för regionen. Därefter tog Ivan Obrovac, General Manager Volvo CE Eskilstuna, över och berättade hur de jobbar med sina praktikanter. Dessutom delade Isak Einarsson, som förnärvarande praktiserar genom Tekniksprånget, med sig av sina upplevelser och erfarenheter.

I Södermanlands län tar Volvo och SSAB emot praktikanter genom Tekniksprånget.

Liselott Hagberg 2 Eskilstuna 2