Mångsidig praktik på expansiv kommun

Allt fler av Sveriges kommuner ansluter sig till Tekniksprånget. Nacka kommun, som ligger strax utanför Stockholm, är en av dem.
– Vi är en väldigt expansiv kommun som kommer att växa otroligt mycket. Vi kommer att behöva rekrytera ingenjörer under många år framöver, berättar Linda Hoem, personalstrateg på Nacka kommun.

Under hösten har det varit fyra praktikanter från Tekniksprånget som gjort sin praktik på kommunen. Här har man valt att dela upp det så att två av dem varit på Miljö och stadsbyggnad samt de andra två på Teknik då det framförallt är här som ingenjörsyrkena finns inom Nacka kommun.

– Vi, som så många andra, står inför att vi behöver påfyllning av ingenjörer, säger Linda, därför arbetar vi också aktivt med högskolorna och tar in sommarjobbare. Att sedan ta emot praktikanter från Tekniksprånget är ett naturlig steg i att få de yngre att välja ingenjörsyrket. Det är också ett bra sätt för ungdomarna att få klarhet i vad det innebär att jobba på en kommun och hur många spännande jobb det finns här.

1

Erik Henckel, kommer från Sundsvall, men sökte sig aktivt till Nacka kommun just för att han var intresserad av stadsbyggnad. Och han har inte blivit besviken.
– Allt är bra fixat, menar Erik. Nacka ska ju bygga en helt ny stadskärna och det har varit intressant att få följa den processen och se de olika perspektiven. Jag har fått mersmak på planarkitekt men jag har ännu inte varit hos exploateringsingenjörerna och det ska bli väldigt spännande.

På Nacka kommun har man lagt upp arbetet så att praktikanterna får prova på alla de olika enheter som ligger under respektive område. Så för Eriks del innebär det att han kommer att hinna med praktik på såväl Mark och exploatering, Plan, Bygglov, Miljö och Lantmäteri under sina fyra månader på kommunen.
– Inom kommunen får man vara med i helheten, man är med från början och påverkar och skapar vårt samhälle, menar Linda. Kommunen består också av flera olika delar och det finns stora utvecklingsmöjligheter här. Man kan till exempel börja handlägga bygglov, för att sedan börja arbeta med detaljplaner eller exploateringsprojekt.
-Jag började på plan och miljö och nu är jag på lantmäterienheten. Det innebär dels att man följer med när lantmätaren mäter, men jag har också fått egna uppgifter, varit ute i fält och inventerat hur folk parkerar till exempel, berättar Erik. När jag var på Miljö var det lite annorlunda eftersom de också har livsmedelstillsyn. Dels har de miljöaspekten som de kollar att marken inte är förorenad, buller, sedan kollar man restauranger så att lokalerna är hygieniska.

Det är första gången Nacka kommun tar emot praktikanter från Tekniksprånget.
– Vi är vana vid att ta in högskolepraktikanter, men det är på en helt annan nivå. Det här är första gången för oss och vi har lärt oss en hel del, säger Linda. Viktigt är att varje enhet är väl förberedda på vad praktikanterna kan göra hos oss. Enheterna är väldigt olika, men har en stor betydelse för stadsbyggandet i Nacka Kommun, det vill vi visa och skapa en förståelse inför. Därför är det viktigt att de får vara på olika ställen så att de får en heltäckande bild av hur det är att arbeta inom Nacka kommun.