Framtidens ingenjörer på E.ON

Thomas Johansson och Yvette Reuterswärd är två engagerade handledare på E.on som tagit två av framtidens ingenjörer, Charlie Rosengren och Johannes Kasimir, under sina vingar.

– Jag tror det är jättebra att få exempel på vad en ingenjör kan göra genom att faktisk testa yrkesrollen, säger Yvette Reuterswär.

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Här arbetar cirka 3 800 medarbetare. Huvudkontoret finns i Malmö och det är också där som Thomas, Yvette, Charlie och Johannes arbetar.

2

För Charlie och Johannes var praktiken via Tekniksprånget ett sätt att få en bild av hur ingenjörsyrket kan se ut i verkligheten.

– Jag tänker att syftet med praktiken ska vara att Charlie i slutänden väljer att plugga till ingenjör, berättar Thomas, så jag har planerat för att han ska få se så många delar som möjligt av vår enhet. Jag tycker generellt att det är viktigt att ha en väldefinierad arbetsuppgift för praktikanterna eftersom det gör det lättare för dem att jobba.

– Jag tror det är jättebra att få exempel på vad en ingenjör kan göra genom att faktisk testa yrkesrollen, fortsätter Yvette. Försöker man skapa sig en egen bild som 19-åring så kanske det inte alltid blir rätt. Jag skulle önska att något som detta hade funnits när jag pluggade till ingenjör. Sedan hoppas jag också att Johannes har nytta av att prata med mig om min utbildning och vad den kan leda till inför sina egna framtidsval.

– Min bild av en ingenjör har verkligen breddats och förtydligats från vad jag trodde innan jag började på Tekniksprånget, menar Johannes.

– Här på Eon har jag insett att den praktiska arbetslivserfarenheten är viktig, säger Charlie som funderar på att efter avslutad praktik söka civilingenjör med inriktning på design och produktutveckling i Linköping.

Men också för Thomas och Yvette har det varit värdefullt att handleda praktikanter.

– När jag studerade till ingenjör gjorde jag själv praktik, så jag har en bra inblick i nyttan det gör, menar Thomas. Genom min roll som handledare får jag också input i mitt eget jobb. Genom praktikanternas frågor kan jag reflektera över mitt eget yrke och min yrkesroll och det ger mig hjälp till självreflektion.

– Framför allt så handlar mitt arbete om att Johannes öppnar mina ögon för det som inte alltid är så självklart genom att ställa en massa frågor. Jag lär mig jättemycket av att ha någon annan att tänka på än mig själv i min yrkesroll och få input från ett helt annat håll, säger Yvette. Min viktigaste uppgift som handledare är att dela med mig av mina egna tankar och erfarenheter med ingenjörsyrket eftersom jag själv ser så många fördelar med det.