Hög andel tjejer söker ingenjörspraktik

Intresset för att söka praktik via Tekniksprånget är fortsatt stort. När ansökningstiden gick ut den 23 november hade 956 ungdomar sökt praktik som ingenjör hos arbetsgivare i hela Sverige. Och hela 39 procent av de sökande är tjejer. Enligt Universitetskanslersämbetet var det 28 procent kvinnliga sökande till ingenjörsutbildningarna hösten 2014, medan Tekniksprånget lockade 39 procent kvinnliga sökande samma period. Läs hela pressreleasen här: Pressmeddelande IVA 2014-12-08 – Hög andel tjejer söker ingenjörspraktik