God Jul önskar Tekniksprånget

Nu när året närmar sig sitt slut vill vi passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt År. För oss på Tekniksprånget har året varit fullt av fantastiska praktikanter, engagerade arbetsgivare och kunniga handledare som alla bidrar till att göra Tekniksprånget så framgångsrikt. Vi vill därför tacka alla involverade i projektet. Något att ta med på julledigheten är dels Svenskt Näringslivs artikel om Tekniksprånget, samt Petra Bunsop, HR specialist på Swedavias uttalande om handledarskapets fördelar:

”Handledarskapet inom Tekniksprånget är ett sätt att under fyra månader engagera sig i en ungdom, coacha hen och få hen att växa. Från Swedavias sida värdesätter vi de personer som hos oss åtar sig att vara handledare mycket. Vi ser att det skapas en stolthet hos dem som individer och i organisationen”.