Med siktet inställt på jämställdhet inom ingenjörsbranschen

Idag är 79 % av de yrkesverksamma inom Ingenjörs- och teknikyrkena män och siffrorna ser ungefär likadana ut på ingenjörsutbildningarna. Genom IGE-Day (Introduce a Girl to Engineering-Day) vill Womengineer ändra på detta och målet är en helt jämlik fördelning år 2030. I år tar 48 företag emot tjejer mellan 12 och 19 år under en dag…

Ta fram förslag på hur hållbarhetsredovisningar kan se ut i en årsredovisning. Inventera samtliga hyreskontrakt för lokaler och se över vilka som ansvarar för ventilation med syfte att hämta hem ansvaret för ventilationen. Praktikanten inventerade, sammanställde och gjorde slutligen beräkningar dels på de ekonomiska vinsterna av att arbetsgivaren kan styra ventilationsanvändning (t.ex. med hänsyn till…

Praktiken inspirerade till studier i bioteknik

Nils Roos gjorde sin praktik på NCC i Stockholm hösten 2012. Nu läser han till civilingenjör, bioteknik, på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. -Jag var nyfiken på samhällsbyggnad och fick verkligen se branschens alla delar, från projekt till färdigt bygge, berättar Nils. Det gjorde mig mer nyfiken på biomaterial och miljösmarta lösningar snarare än själva…

Volvos handledare inspirerar

Klara gjorde praktik på AB Volvo i höstas med Lennart Cider som handledare. Både Lennart Cider och Kerstin Mathiesen Skarelid, HR business partner menar att Tekniksprånget är ett bra sätt att locka unga till ingenjörsyrket och på Volvo satsar man dessutom medvetet på tjejer. För Klara innebar praktiken en inblick i ingenjörsyrket, inspiration för framtiden och…

I Dalarna tar man ansvar för ingenjörsbristen

I Dalarna märks ingenjörsbristen tydligt och Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Triple Steelix och ett 20-tal teknikerföretag samarbetar därför i projektet Dalaingenjör 2022, en femårig satsning för att öka ungas intresse för natur- och teknikämnen. Genom att peppa och vägleda 100 ungdomar från årskurs 8 till gymnasiet hoppas man kunna ge dessa ungdomar den extra motivationen för att…

Samverkan mellan skola och arbetsplats är nyckeln till framgång

Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är en lösning på kompetensbristen som råder inom nästan alla branscher och regioner arbetsplatsförlagt lärande. Fem företag som driver företagsgymnasium har studerats i delprojektet inom ramen för forskningsprogrammet ”Kompetens för Tillväxt”. ”Alla företag som intervjuats vittnar om att intäkterna överstiger kostnaderna, och att det därmed på lite längre sikt…

Nytt år med Tekniksprånget!

Just nu pågår rekryteringen av ”tekniksprångare” för fullt. Fortfarande är dock inte alla arbetsgivare riktigt klara med sina rekryteringar inför våren. Intresset att söka till Tekniksprånget är fortsatt stort och det var över 956 ungdomar som sökte till vårens praktikomgång hos arbetsgivare i hela Sverige. Några av de mest eftertraktade arbetsgivarna är Spotify, Ericsson, SVT,…