Samverkan mellan skola och arbetsplats är nyckeln till framgång

Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är en lösning på kompetensbristen som råder inom nästan alla branscher och regioner arbetsplatsförlagt lärande. Fem företag som driver företagsgymnasium har studerats i delprojektet inom ramen för forskningsprogrammet ”Kompetens för Tillväxt”.

”Alla företag som intervjuats vittnar om att intäkterna överstiger kostnaderna, och att det därmed på lite längre sikt är lönsamt att erbjuda praktik och medverka till att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar” menar Kristine Persson, författare av rapporten. Läs mer här.