I Dalarna tar man ansvar för ingenjörsbristen

I Dalarna märks ingenjörsbristen tydligt och Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Triple Steelix och ett 20-tal teknikerföretag samarbetar därför i projektet Dalaingenjör 2022, en femårig satsning för att öka ungas intresse för natur- och teknikämnen. Genom att peppa och vägleda 100 ungdomar från årskurs 8 till gymnasiet hoppas man kunna ge dessa ungdomar den extra motivationen för att gå in i ingenjörsyrket. Läs mer om satsningen här.