Praktiken inspirerade till studier i bioteknik

Nils Roos gjorde sin praktik på NCC i Stockholm hösten 2012. Nu läser han till civilingenjör, bioteknik, på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

-Jag var nyfiken på samhällsbyggnad och fick verkligen se branschens alla delar, från projekt till färdigt bygge, berättar Nils. Det gjorde mig mer nyfiken på biomaterial och miljösmarta lösningar snarare än själva byggproduktionen, en insikt som var guld värd. NCC gav mig en bra och tydlig projektplan, det sättet att arbeta har jag haft nytta av i projekt under utbildningen.

För Nils var det spännande att få komma till en seriös arbetsplats med målinriktade människor.
-Det fick mig att växa otroligt mycket även om det var en ganska kort praktikperiod. Det är nog förmågan att koppla teorin jag lär mig på universitetet till den faktiska verkligheten som skiljer mig från dem som inte gjort Tekniksprånget. Det gör även att utbildningen känns mindre teoretiskt, vilket jag tycker blir roligare, säger Nils.

NilsEftersom praktikanterna fick rotera inom NCC:s avdelningar fick Nils en god inblick i företagets verksamhet. På så vis fick han också förståelse för hur många olika typer av ingenjörer som fanns på arbetsplatsen.
-Många studenter känner inte till att det behövs t ex kemiingenjörer på ett konsultbolag eller tekniska fysiker på ett byggbolag, för mig bidrog det till att jag kunde välja det jag tyckte var roligast och inte det som var bredast, säger Nils och fortsätter:

-Det bästa med Tekniksprånget var att jag fick ett smakprov av utbildningen jag funderat på att läsa till. I mitt fall öppnade praktiken dörrar även för andra delar av ingenjörsyrket så jag kunde pricka in rätt inriktning. Det gav mig såklart motivation att fortsätta studera, hade jag gått på min första plan hade jag sannolikt inte trivts, det var bra att få testa på innan. Men den största motivationen är nog att ha sett slutet i tunneln, där har Tekniksprånget verkligen varit till stor hjälp.