KTH satsar på Kvinnor

Liksom en rad olika institutioner runt om i världen har också KTH valt att gå ut med en tydlig linje för att locka kvinnor till de tekniska yrkena. Att en rad tekniska innovationer och genombrott genom historien har kvinnor som upphovspersoner är kanske inte så välkänt och detta lyfter bland annat KTH med projektet Giants

Förutom en inspirerande film som slutar med frasen ”The future is too important to be left to men” lyfts en rad kvinnliga förebilder, både historiska och samtida, gamla som unga.