Med bra handledning kan praktikanter leverera på konsultbolag.

Laura Ludtke bw 300Laura Lüdtke är Senior Knowledge Analyst på The Boston Consulting Group (BCG) och handledare inom Tekniksprånget. Hon tar emot sin fjärde kull praktikanter i vår och har stor erfarenhet av vad det innebär att vara handledare på konsultbolag.

Hur kom det sig att du blev handledare inom Tekniksprånget?

– Jag blev tillfrågad av Stockholmkontorets  Head of Operations om jag ville bli handledare och tyckte det lät som en spännande uppgift. Det passade dessutom bra för mig att vara handledare eftersom jag är relativt stationär på kontoret i min roll som Senior Knowledge Analyst.

– Initiativet till att BCG skulle vara med i tekniksprånget kom från Johan Öberg, vår Sverigechef som tycker att Tekniksprånget är ett jätteroligt projekt och stöttar det helhjärtat.

Vad får du ut av ditt handledarskap?

– Det är väldigt stimulerande att få se den resa som våra praktikanter gör hos oss och se hur de växer genom sin kanske första riktiga kontakt med arbetslivet. Sedan märker jag också hur värdefulla Tekniksprångarna är för vår organisation. Nu när jag precis presenterat den nya kullen märker jag hur hela kontoret skiner upp när de kommer och hälsar, vilket är ett bevis på att tidigare Tekniksprångare varit uppskattade medarbetare under sin tid här.

Hur fungerar det att ha praktikanter på en konsultfirma?

– Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Vi på BCG lägger ner tid för att praktikanterna ska få en bra introduktion så att de känner sig trygga i hur vår organisation fungerar. Jag ser min roll som handledare lite som en ”kudde” mellan praktikanten och resten av organisationen. Hos oss är det ofta högt tempo och man måste vara beredd på nya direktiv och ständigt nya infallsvinklar under arbetsdagen. Då är det min uppgift som handledare att förhandla med beställaren och eventuellt förklara en extra gång så att praktikanterna är med på hur allting fungerar.

-I början av varje praktikperiod sätter vi gemensamt upp mål för de kommande månaderna. Från praktikanternas sida handlar det bland annat om att komma i kontakt med BCG:are som pluggat på olika studieorter. Från min sida är jag mån om att de får stöd och verktyg för att på sikt bli skickliga på att hantera situationer då de har flera uppgifter från olika håll och därför måste planera sin tid, prioritera och kommunicera detta till beställaren. Min förhoppning är att dessa verktyg kommer väl till pass i framtida studie- och arbetsliv.

– Våra tidigare praktikanter har tyckt att det varit jätteroligt och utvecklande att vara här och få möjlighet att arbeta med så många olika branscher, människor, kulturer och språk.

Vilka arbetsuppgifter får era praktikanter?

– Våra praktikanter arbetar mycket med research till våra konsultprojekt genom datasökning både på nätet och i våra interna och externa databaser. Vi tränar dem även på att använda verktyg såsom Excel och PowerPoint, vilket kommer vara en tillgång för dem oavsett vad de väljer att göra i framtiden. De har också gjort översättningar framför allt från engelska till svenska. De har även hjälp till med en del kontorssysslor, HR- och administrationsjobb.

– Ett konkret exempel är när två av våra praktikanter hjälpte till med arbetet inför BCGs rapport till the Global Child Forum i Dubai.  Vi gjorde en studie av 500 företag i arabvärlden där praktikanterna analyserade företagens engagemang kring mänskliga rättigheter och barnarbete.

Laura menar att så länge man har kapacitet att ge bra handledning så kan hon verkligen rekommendera andra konsultorienterade arbetsgivare att ta emot praktikanter.

– De praktikanter vi haft har levererat långt över förväntan varje gång och vi ser dem som en fantastisk tillgång för vår organisation.