Cellwood Machinery – Ett världsledande företag när det kommer till maskiner mot returpapper

Cellwood Machinery har en lång tradition inom pappers- och massaindustrin och är ett världsledande företag när det kommer till maskiner mot returpapper. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska maskiner och anläggningar för pappers- och massaindustrin, samt bioenergiindustrin. Vi strävar kontinuerligt efter en utveckling inom kostnad- och energieffektivitet och tar ansvar för allt från konstruktion och administration till själva installationen av våra produkter.

Cellwood Machinery har i Nässjö ett modernt forsknings- och teknikcenter med bland annat en fullskalig försöksanläggning för beredning av massa. Hit kan kunder från hela världen komma för provkörning av eget material samt få utbildning på de maskiner som företaget levererar.

Cellwood Machinery kommer du att få en värdefull inblick i hur utvecklandet, design, tillverkningen och marknadsföringen av högteknologiska maskiner sker inom pappers- och bioenergiindustrin. I en värld av klimatutmaningar har Cellwood Machinery ett fokus på miljömedvetenhet och ditt bidrag är viktigt för vår fortsatta utveckling inom återvinning av papper och pappersmassa.  Vi värdesätter kundorientering, ihärdighet, ansvar och samarbete- välkommen till oss!