Skåne behöver fler praktikplatser.

I söndagens Skånska Dagbladet skrev Björn O. Nilsson vd IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Håkan Sörman vd Sveriges Kommuner och Landsting, Jonas Rastad regiondirektör, Region Skåne och Terje Johansson vd, MKB Fastighets AB om utmaningen som kommuner och landsting runt om i Sverige står inför. 12 000 ingenjörer och tekniker kommer att behövas hos just dessa arbetsgivare i framtiden, och Skåne är inget undantag. De uppmanar både privata och offentliga aktörer att ta emot praktikanter inom ramen för Tekniksprånget då söktrycket är högt och platserna för få. Läs hela debattinlägget här.