På Uddevalla kommun är till och med mötena roliga

Bohuslänningen skriver om tekniksprångets praktik på Uddevalla Kommun. Sara gör praktik på park- och gatuförvaltningen, och på tekniska kontoret sitter Johanna och Linnea. De trivs alla bra med praktiken på kommunen där till och med mötena är roliga. Läs hela artikeln här.