• Arbeta på produktionsanläggningar för fjärrvärme och biokraftvärmeverk, både befintliga och även de som byggs just nu.
  • Arbete med elnät, elkraft och IT-distribution.
  • Arbeta med dokumentationsingenjörer och uppdatera ritningar från verklig produktionsanläggning till ritningar till datorsystemet. Under praktikperioder har möten med energiföretagets IT-ingenjörer också ingått, för att visa på hur arbetsgivarens olika anläggningar kommunicerar med varandra.
  • Undersöka om vindkraften i kommunen har utvecklats i enlighet med gällande översiktsplan. Analysera och matcha mot det verkliga utfallet. Koppla upp solcellsanläggningar på leverantörens hemsida så allmänheten kan följa produktionen.
  • Undersökning kring hur man kan effektivisera turbinen på kraftvärmeverket som producerar arbetsgivarens el och fjärrvärme.
  • Fördjupningsarbete inom ämnet biogas och varför arbetsgivaren har valt att satsa på just biogasdrivna fordon.
  • Jobb med uppgifter som kan hjälpa och förbättra arbetsgivaren t. ex. översättning av deras broschyrer till andra språk, förbättra redan existerande reklamtexter för företaget, arbetsmiljöundersökning och så vidare.
  • Besök på arbetsplatsens alla avdelningar med presentation från avdelningscheferna och besök i fält.
  • Hjälpa arbetsgivaren med offentliga evenemang som t.ex ”Earth Hour”
  • Undersökning och konkreta förslag kring hur arbetsgivaren kan bli mer miljövänligt i praktiken. ”När man har jobbat länge på samma ställe blir man lätt hemmablind och det är svårare att se förbättringsmöjligheter, därför har det varit en bra uppgift för oss, som vi har kunnat ha i bakhuvudet medan vi jobbat med annat.”
  • Skapa/handlägga servitutsavtal för fjärrvärmeledningar, löda kondensatorer i kretskort och skriva rapporter, bland annat om bolagets miljösmarta hus.

”En uppgift som jag tyckte var väldigt givande och intressant var att intervjua olika sorters ingenjörer här på företaget. Vi tog kontakt med ett 20-tal ingenjörer från olika arbetsområden och bestämde tid för intervju. På så sätt fick vi höra många intressanta, personliga historier och fick inblick i hur vägen till att bli ingenjör kan se ut. Vi frågade om gymnasieutbildning, tidigare arbeten, hur tankarna har gått under tiden och varför man valde att bli just ingenjör. Eftersom det är svårt att förstå vad en ingenjör gör så tyckte jag att det här var ett bra sätt se exempel på hur en karriär inom yrket kan se ut. Jag har vidare skrivit ihop en text efter varje intervju, och satt ihop de personliga berättelserna till ett ”ingenjörshäfte”. Tanken är att häftet skulle kunna fungera som inspiration och hjälp för gymnasieelever eller andra unga människor som är intresserade av ingenjörsyrket. Ett sådant häfte skulle jag gärna ha tagit del av under min gymnasietid, så hoppas att fler skulle kunna få nytta av det.”