Med bra handledning kan praktikanter leverera på konsultbolag.

Laura Lüdtke är Senior Knowledge Analyst på The Boston Consulting Group (BCG) och handledare inom Tekniksprånget. Hon tar emot sin fjärde kull praktikanter i vår och har stor erfarenhet av vad det innebär att vara handledare på konsultbolag. Hur kom det sig att du blev handledare inom Tekniksprånget? – Jag blev tillfrågad av Stockholmkontorets  Head…