Svårt för kommuner att rekrytera teknisk kompetens

Enligt en färsk undersökning från fackförbundet Vision känner de flesta kommunala chefer att det kommer att bli svår att rekrytera rätt personal i framtiden. Hela 88 % av de personalchefer som svarade på undersökningen tror att de i framtiden kommer att få svårt att rekrytera personer med rätt teknisk kompetens. Läs hela artikeln här. Tekniksprånget kan vara en av lösningarna på detta problemet då vi har ett stort antal kommuner, landsting och kommunala bolag med. Genom Tekniksprånget får dessa arbetsgivarna chansen att locka rätt personer och inspirera till framtida ingenjörs- och teknikutbildningar.