GKN Aerospace – Specialister inom flygmotorer

Är du nyfiken på hur moderna flygmotorer fungerar? På GKN Aerospace arbetar vi med flygmotorer – men framförallt arbetar vi med människor över hela världen.  GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan ingår i GKN Aerospace, en av världens största oberoende leverantörer till flygindustrin.

Med drygt 2 000 anställda i Trollhättan är vi regionens största privata företag. GKN Aerospace har cirka 12 000 anställda på 35 platser i 9 länder. Totalt arbetar över 52 000 personer inom GKN-koncernen. GKN Aerospace i Trollhättan är i hög grad ett ingenjörsföretag, där ingenjörerna finns inom Rymd, Militärt och Civilt Flyg . Det är genom att ständigt utveckla våra teknologier som vi förblir attraktiva på marknaden.

Ett team av specialister. En nästan omöjlig uppgift. Så ser vår vardag ut. Att arbeta som ingenjör är i nio fall av tio en lagsport där man samarbetar med människor – kollegor och leverantörer i olika tidszoner – som alla sitter med sin unika pusselbit för att åstadkomma en lösning som levererar det kunden behöver. Det kräver nyfikenhet, kreativitet, noggrannhet och en stor portion ”social skills”. I centrum av allt detta sitter våra Engineers inom både Design-, Manufacturing- och Quality. Du kommer att under några veckor vara en del i ett team inom någon av våra avdelningar som ansvarar för olika delar av företaget, t.ex:

 • Design av framtidens fläktar och kompressorer. Båda dessa komponenter är mycket viktiga för att en flygmotor ska fungera effektivt. Mycket av arbete görs i dag med hjälp av datorer och simuleringsverktyg så om du har datorvana är detta ett plus.
 • Under din tid hos oss kommer du också att vara en del i ett team som utvecklar produktstödet för både flygande och stationära gasturbiner.
 • Framtagning av produktionskoncept för någon av våra nya detaljer som vi håller på att introducera i vår produktion. Mycket jobb görs i samarbete med operatör, kvalitet, metodägare varpå du får ett brett kontaktnät på företaget.
 • Förbättringar inom befintliga produkter avseende robusthet och kvalitet. Att tillverka till rätt kvalitet, i tid och till rätt kostnad driver hela vår verksamhet. Det finns alltid förbättringspotential, här jobbar vi mycket med problemlösning i teamet för att hitta bättre arbetssätt, lösningar på dagens problem.

Välkommen att ”pröva dina vingar” hos oss. Förhoppningsvis kan vi utmana din bild av vad det innebär att vara ingenjör.

Arbetsuppgifter inom GKN Aerospace Trollhättan

Område: Shared Products Engineering

Våra produkter utsätt för stora påfrestningar under sin användning. För att säkerställa att de kommer att hålla för detta behöver materialet och produktens hållfasthetsegenskaper testas och verifieras. Detta görs genom både förstörande och oförstörande provning, genom tester där man mäter vilka krafter produkten utsätts för samt med hjälp av material- och kemitekniska undersökningar.Inom dessa områden kommer du att erbjudas att både jobba praktiskt själv men också att få gå med i den dagliga verksamheten så du får en god bild av hur det kan vara att arbeta som en ingenjör.

Arbetsinnehåll:

 • Provberedning för materialtekniska undersökningar. Kapa delar som ska undersökas till mindre bitar, gjuta in dem i bakelit och slipa och polera ytan så den blir förberedd för fortsatt undersökning i mikroskop.
 • Det kan det även bli aktuellt att etsa fram mikrostrukturen i materialet sam utföra enklare mikroskopering.
 • Delta vid instrumentering och provning av komponenter/subkomponenter.
 • Utföra lödningsprover och andra praktiska övningar. Detta på avsedda testbitar då det krävs lång träning att få göra detta på ”skarpa” tillämpningar.

Nytta för Engineering:

Syftet med undersökningarna kan vara att kvalificera tillverkningsprocesser, verifiera inkommande material, utreda skadeförlopp eller utveckla tillverkningsmetoder.

Arbetsuppgifter inom GKN Aerospace Trollhättan

Område: Product Manufacturing Engineering

Huvudfokus inom vår brasch är alltid att tillverka produkter med flygsäkerhetsfokus, dvs vi behöver säkerhetsställa att våra detaljer levereras med 100% kvalitet för att eliminera risker för att problem ska uppstå vid en flygning kopplat till motorproblem. Det är oerhört viktigt att vi vet hur vi tillverkar, att vi har spårbarhet på vad vi gjort samt att vi följer våra processer, arbetssätt och metoder som är godkända av våra kunder och branschen. Det är alltid fokus på att jobba riskmedvetet, ha koll på vilka risker vi har kopplat till tillverkningen samt fokus på problemlösning så, om ett problem uppstår, att vi strukturerat hittar ett bättre sätt att jobba med just detta.

Arbetsinnehåll:

 • Delta vid riskanalyser inom produktion, frågetställningen är ”vilka risker ser vi med att vi t.ex använder ett specifikt verktyg vid tillverkning, vad kan gå fel, hur stor påverkan har det och hur man man göra det på ett bättre sätt”
 • Delta vid problemlösningsaktiviteter, när något gått fel i produktionen. Hur man säkrar produktionen här och nu, hur ser vi till att rätta till det på de berörda produkterna, hur hittar vi ett bättre sätt samt hur säkerhetsställer vi att vi uppdaterar vårt arbetssätt till nästa gång så det inte händer igen.
 • Ihop med våra Produktionstekniker delta vid framtagning av ett nytt produktionskoncept, där vi sätter upp tillverkning av en ny produkt.
 • Stötta vid utredningar inom produktion, t.ex göra analys på åtgång av skärande verktyg för att kunna föreslå förbättringar kopplat till detta.

Nytta för Engineering:

Syftet med dessa aktiviteter är att skapa en tillverkningsprocess som är kvalitetssäkrad och effektiv Det är alltid av stor vikt att få med tänk från olika personer/erfarenheter etc så nytänk är viktigt där Du kan spela stor roll.