MAFI – Med siktet på framtiden och miljön

Den nya tidens kommunikationsteknik kräver en mängd elektronisk utrustning utplacerad i samhället. Kundernas krav på snabba och stabila uppkopplingar till internet ställer höga krav på operatörernas nät, det spiller i sin tur över på MAFI i form av krav på stabila och flexibla infästningsprodukter till operatörernas utrustning.

Vi är, tack vare våra smarta lösningar och snabba leveranser, ledande inom vår bransch i hela Skandinavien. Vi strävar efter hög kvalitet och optimerar alltid produkterna efter våra kunders tekniska specifikationer och designkriterium. På MAFI jobbar vi även kontinuerligt för att allt vi gör ska ha så liten inverkan på miljön omkring oss som möjligt. Både produktionen och designen väljs med hänsyn till funktionalitet, kvalitet, produktionsmetoder, hälsa, ekonomi och livscykelegenskaper.

Vad får man göra som praktikant hos MAFI?

MAFI vill med Tekniksprånget erbjuda dig en värdefull inblick till ingenjörsyrket och visa upp hur vi och vårt företag arbetar. Du kommer bland annat att få arbeta med:

  • 3D-modellering
  • Prototypframtagning
  • Verifiering av prototyper
  • Hållfasthetsberäkning åt kund och till produktutveckling
  • Bistå våra säljare med offertmaterial
  • Utveckling av våra interna IT-system gällande produktdata
  • Generering av teknisk informationsmaterial till produkter

Då vi jobbar globalt är vår dokumentation generellt på engelska. Du som söker bör vara intresserad av mekanik och problemlösning i allmänhet. Då ingenjörsyrket ofta består av att hitta och verifiera information/kunskap som kan hjälpa till att lösa de problem vi ställs inför så bör du också vara intresserad av det. Vi ser fram emot DIN ansökan.