Vinnova – Varför inte göra praktik på innovationsmyndigheten?

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och vårt arbete stärker Sveriges innovationskraft. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Genom Tekniksprånget vill vi komma i kontakt med dig innan du går vidare till högskolan. Det är viktigt både för Vinnova och Sverige att unga människor intresserar sig för teknik och naturvetenskap och vill jobba med detta i olika former. Eftersom vi arbetar inom flera av de mest intressanta framtidsområdena tror vi att din praktik kan inspirera dig till att välja en ingenjörsutbildning som passar dig och är gångbar på arbetsmarknaden. 

”Jag har alltid varit intresserad av matematik och teknik, men jag var osäker på om ingenjör var rätt för mig. Jag drömmer om att arbeta med samhällsutmaningar som gör skillnad. Tekniksprånget och Vinnova har öppnat mina ögon för alla de möjligheter man får med en framtid som ingenjör. Det här är det bästa jag har gjort, alla borde få den här chansen.” Patricia, Tekniksprångare under våren 2018

På Sveriges innovationsmyndighet får du som praktikant arbeta med varierande uppgifter i ett kreativt och öppet samarbetsklimat. Du kan vänta dig en meningsfull vardag där du får inblick i några av våra områden men också eget ansvar. Vid din sida får du 200 kompetenta kollegor.

Vi erbjuder praktik på två avdelningar till hösten, Industriell utveckling och Hälsa. 

På avdelningen Industriell utveckling där arbetar vi brett inom områden som material, IT och produktion. Globala utmaningar som hållbarhet, effektivt nyttjande av naturresurser och IT-säkerhet ställer krav på samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Trender som automation, robotisering, digitalisering, AI och 3D-printing är viktiga för utvecklingen av svensk industri. Våra insatser handlar därför om att hitta och utveckla innovativa lösningar och ta vara på de nya affärsmöjligheter som detta innebär.

Du kommer få se teknik i framkant och också träffa forskare och företag som jobbar med utveckling. Vi kommer att arbeta mycket med resultatuppföljning och kommunikation under året och där vill vi ha hjälp av unga personer som kan titta på våra resultat och vår kommunikation på ett nytt sätt.

Vi erbjuder även praktik inom området Hälsa. Globala utmaningar som en åldrande befolkning, en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar och antibiotikaresistens ställer krav på samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Den globala digitaliseringen öppnar nya möjligheter, sätter individen i centrum men utmanar också förändringstakten och ledarskapet. Våra insatser handlar därför om att hitta och utveckla innovativa lösningar och behandlingsmetoder, och att ta vara på de nya affärsmöjligheter som detta innebär.

Vi kommer att arbeta mycket mer resultatuppföljning och kommunikation under året och där vill ha hjälp av unga personer som kan gå igenom data och titta på våra resultat och vår kommunikation på ett nytt sätt.

 Du kommer få se teknik i framkant och också träffa forskare och företag som jobbar med utveckling. Vi kommer att arbeta mycket med resultatuppföljning och kommunikation under året och där vill vi ha hjälp av unga personer som kan titta på våra resultat och vår kommunikation på ett nytt sätt.

Du kommer att få praktisera på vårt kontor i centrala Stockholm.

Välkommen att söka praktik hos Vinnova!