Tekniksprånget får pris för sitt arbete

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) projekt Tekniksprånget får Reftecs stora pris år 2015. Föreningen Reftec är en sammanslutning av Sveriges sju största teknolog- och naturvetarkårer.
– Det är väldigt glädjande att Reftec uppmärksammar vårt arbete. Det ligger helt i linje med den positiva respons vi får från alla de ungdomar som gör praktik via Tekniksprånget, säger Alexandra Ridderstad, huvudprojektledare för Tekniksprånget. Läs mer om Reftecs stora pris här. 

Pressrelease Teknikspranget 2015-04-17 Tekniksprånget får pris för främjandet av teknikutveckling