Sölvesborg Energi & Vatten – Kraft med omtanke

Sölvesborg Energi är ett företag som tillhandahåller trygg service med hög kvalité. Vi är verksamma inom eldistribution, dricksvattenproduktion, tillvaratagande av avlopp, stadsnät, mark- och anläggningsentreprenader, elhandel samt fjärrvärmedistribution. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs inom Sölvesborgs kommun. Den årliga omsättningen uppgår till c:a 130 Mkr och vi är 39 anställda.

Sölvesborg Energi säljer fjärrvärme, fiber och el till våra kunder. Med Tekniksprånget får vi chansen att visa hur ett säljande företag jobbar på en konkurrensutsatt marknad. Energi är nödvändigt och invånare är intresserade av attraktiva erbjudanden inom el och värme. I ett hållbart samhälle är energi en förutsättning och det är av största vikt att vi levererar energi till konkurrenskraftiga priser.

Som praktikant hos oss kan du få känna på hur det är att jobba med frågor som rör VA, energi- och energiförsäljning.  Vi har bla ett spännande projekt inom Vatten & Avlopp.  Här får du möjligheten att prova på att arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i spillvattensystemet, vilket är mycket viktigt för att minska problem med källaröversvämningar, bräddningar och utspädning av spillvatten till reningsverken. Du kommer att få vara med att göra inventeringar för att hitta källorna till tillskottsvatten, och sedan informera och kommunicera med abonnenterna om möjligheter att åtgärda eventuella felkopplingar.

Välkommen med din ansökan