Tekniska universitet måste rekrytera brett för att nå tjejerna

Det menar Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Att få in fler tjejer i de tekniska yrkena är väsentligt menar hon. Att det finns ett intresse för tekniska yrken hos tjejer är tydligt, här pekar Lena Abrahamsson på tekniksprånget där 40 % av de som söker och 50 % av de som får praktik, är tjejer. Läs hela artikeln här.