Storumans kommun – En kommun i utveckling

Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. Storumans kommun är en kommun i utveckling. Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede, den största investeringsperioden i kommunen sedan vattenkraftsepoken. Vindkraftsetableringar, gruvor, livskraftiga småföretag och en stadigt växande besöksnäring ger positiva vindar i kommunen.

I kommunen finns ett varierat utbud av aktiviteter som ökar trivseln. Vi kan erbjuda natursköna fjällupplevelser vinter och sommar, ett rikt friluftsliv med slalombackar, elljusspår samt goda möjligheter till jakt och fiske.

På Tekniska kontoret tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi arbetar med teknik av hög kvalitet och sätter medborgaren i fokus. Tekniska kontoret är en del av kommunens förvaltning och ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som vatten, avlopp, bredband, avfall, gator, parker, allmänna fastigheter och fritidsanläggningar etc. På avdelningarna arbetar vi med allt från planering och anläggande, till drift-/underhåll Vi är ca 22 medarbetare varav 7 är stationerade i Tärnaby.

En teknisk förvaltning kan erbjuda många intressanta och utvecklande jobb. Genom tekniksprånget vill vi visa vår verksamhet och uppmuntra yngre ingenjörer/tekniker att välja inriktning mot samhällsteknik.

Som praktikant inom en liten kommun kommer du få en god insyn av hela vår kärnverksamhet och vilken bredd vi jobbar inom. Vi är få, men vi har samma krav som även större kommuner med mer resurser.  Du kommer att få insyn i vad en avfallsingenjör, driftsingenjör, projektledare, arbete kring fiberinfrastruktur eller arbetsledare gör om dagarna. Inom avdelningen får du också chans följa mätningsarbeten.

Utöver att följa tekniska avdelningen kommer du ha möjlighet att under del av tiden följa Miljö och samhällsbyggnads förvaltningen i deras arbete att utveckla samhället. Vidare kommer du även ha möjlighet att följa kommunens fastighetsingenjörer i deras arbete.

Eftersom mycket arbete sker i GIS, AutoCad och andra dataprogram är det bra om du har datorintresse.

Vi söker dig som är intresserad av att lära nya saker och av att utveckla metoder och arbetssätt. Som person är du lyhörd, engagerad och bra på att ta egna initiativ.

Nu har du chansen att, genom tekniksprånget, komma och praktisera hos oss och få en inblick i den mångfalden av yrken och verksamhetsområden vi har. Kanske ditt framtida yrkesval finns hos oss?