Jacob från Älvdalen fick spännande praktik hos Ostnor i Mora

Ostnor är den största privata arbetsgivaren i Mora. Här arbetar drygt 400 personer och Jacob är en av dem. Han är Ostnors andra praktikant inom ramen för Tekniksprånget – och har nu fått fast anställning.

– Jacob har gjort ett fantastiskt jobb, han är intresserad och nyfiken och superlativen från kollegorna haglar, berättar Marit Sandgren, personalspecialist.

När Jacob gick ut gymnasiet visste han inte riktigt vad han ville göra. Men så fick han höra talas om Tekniksprånget, sökte och fick en plats på Ostnor.  Vad som händer senare är han inte klar med – men högskoleprovet har han i alla fall gjort! Han arbetar på produktledningen, mycket självständigt, arbete med CAD och instruktioner. Om det är svårt?

-När man sätter sig in i det går det bra, säger Jacob. Det bästa är att jag blivit så välkommen, jag kom in så bra i gruppen, alla tog emot mig med öppna armar. Svårast har varit att lära sig alla nya program – det fick jag lägga ner mycket tid på.  Men det var också väldigt roligt!

Innan Jacob var på plats hade Marit gjort upp planerna och hade färdiga uppslag på arbetsuppgifter.

– Det var viktigt att allt fanns på plats och introduktionen var klar från början, menar Marit, det underlättar senare.

En sak som de tagit fasta på är att Jacob skulle skriva dagbok; att varje dag skriva ner vad man arbetat med.  Då blir det extra tydligt hur mycket som händer och hur man utvecklas.

Marit är aktiv inom MAI-gruppen (Mora Arbetsgivarintressegrupp) och där ligger stort fokus på att samarbeta med skolan för att fånga upp ungdomar, erbjuda dem praktikplatser och sommarjobb.

– Det är viktigt att satsa på ungdomarna, att kunna erbjuda praktik och arbetsplatser, menar Marit. Vi måste ersättningsrekrytera framöver inför stora pensionsavgångar. Det är svårt med just ingenjörer och konstruktörer och andra med specialistkunskaper.

-Tekniksprånget är en jättebra chans, avslutar Jacob.