Region Jämtland Härjedalens – En nybildad region som växer i hög takt

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här. Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Hos oss jobbar ungefär 3700 personer inom 150 olika yrken. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag. Som praktikant hos oss får du bland annat prova på att arbeta som:

  • Medicinteknisk ingenjör och arbeta med tekniskt underhåll och service av medicinteknisk utrustning.
  • Ingenjör inom projektering samt ingenjör/tekniker inom fastighetsdrift och arbeta med tekniskt underhåll och service inom områden som el, datanät, vs och ventilation.

Om du väljer att söka till Region Jämtland Härjedalen beskriv gärna vad du främst är intresserad av inom ingenjörsområdet.

Välkommen med din ansökan!

Region Jämtland Härjedalen