Firefly – Världsledande inom förebyggande brandsäkerhet

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risk för bränder och dammexplosioner. Bolaget har försäljning i mer än 30 länder och huvudkontoret är beläget i Hammarby Sjöstad. År 2014 omsatte bolaget 134 Mkr och bolaget har drygt 60 anställda. Firefly är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

Firefly har två affärsområden: Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör skräddarsydda brandskyddssystem som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom områden som träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle och återvinning. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för brandövervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar.

Firefly ger dig som praktikant chansen att prova på att jobba i ett internationellt bolag som ligger i frontlinjen för teknikutvecklingen inom sin bransch. Du får en god inblick i bolagets verksamhet och har möjlighet att prova på att arbeta med mekanik, elektronik, CAD, programmering, dokumentation och testning.

Välkommen med din ansökan!