Vårens handledare är Robert på Västerbottens läns landsting

Årets handledare blev Robert Brännström, som arbetar på Medicinsk Teknik i Skellefteå, Västerbottens läns landsting. Han arbetar som medicinteknisk ingenjör.

-Det innebär att vi arbetar med den avancerade teknik som finns på sjukhus för att undersöka och behandla patienter. Handlar om allt från anestesiapparater och röntgenapparater och mycket mer.  Det är teknik som alltid måste fungera. Det är ett ganska anonymt område, men där man får arbeta med den senaste tekniken och mot dem som verkligen hjälper patienterna, mot läkare och sjuksköterskor.

Varför har du fått priset?

-Jag tror att det handlar om hela arbetsplatsen, vi tycker naturligtvis att vi arbetar med det roligaste som finns, med avancerad teknik för att hjälpa människor. Vi är på en arbetsplats med många andra kollegor som också har bidragit. Jag tror på att ge utmaningar men samtidigt inte enbart fokusera på prestation, utan att man får se och lära sig och ställa frågor också.

Vad har varit mest givande? Vad har varit mest utmanande?

-Det är att man blir så imponerad av de här ungdomarna  – det finns en klokskap hos dem. De tillför även genom att bara vara, och ställer frågor och är intresserade och tvingar oss andra att tänka till. Tidigare praktikanter är mer inriktade mot detta område, här är en person som är ganska blank och få chansen att visa att det här är kul! Man kan bli hemmablind ibland… Man får känna av vad praktikanten kan, ha en plan från början är viktigt.  Det är jättekul att handleda ungdomar!

Här är Pauline Lövgrens nominering av Robert:

”Innan jag startade min praktik hade jag väldigt lite koll på vad en ingenjör kunde tänkas göra, men detta har min handledare Robert ändrat på. Tack vare honom har jag fått lära mig mer om det annars rätt så dolda jobbet som medicinsk tekniker. Med pedagogik och entusiasm för sitt yrke har han gjort mina fyra månader som tekniksprångare väldigt roliga och lärorika. Han har gett mig bra utmaningar och samtidigt varit ett utmärkt stöd! Allt detta gör att jag tycker att Robert förtjänar att bli Vårens handledare!”