Med fokus på kompetens, rekrytering och tillväxt

Under hösten tog ÅF emot sex praktikanter i Stockholm och Göteborg. En av dem var Rebecca Netteryd som fått en inblick i vad ingenjörsyrket kan innebära och hur mycket arbete som egentligen krävs för att kunna få ett glas mjölk till frukost.

För Emma Claesson, Vice President Human Resources, var Tekniksprånget inte något okänt när hon började på ÅF under hösten 2014. Även på hennes tidigare arbetsplats, SSAB, hade man tagit emot praktikanter via Tekniksprånget med gott resultat.

– För oss är det en självklarhet, menar Emma Claesson, då ett humankapitalbaserat bolag som ÅF är helt beroende av att få in och bibehålla rätt kompetens. Vi har ju inga produkter, vi är våra människor och därför är det är viktigt för oss att vara med och bidra till en bättre framtida kompetensförsörjning. Kompetens, rekrytering och tillväxt – det är frågor som står i fokus för vår ledning.

Allt fler konsultbolag följer i ÅFs spår och ansluter sig till Tekniksprånget vilket ytterligare ökar valmöjligheterna för ungdomarna. För konsultbolagen finns dock lite andra utmaningar i att ta emot praktikanter.

– På ÅF sitter de allra flesta konsulter i kundprojekt där varje timme är värdefull, menar Emma. Här är det viktigt att kunna visa att det faktiskt ger de som engagerar sig som handledare väldigt mycket både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Vilka är era erfarenheter hittills?

– Det känns väldigt positivt, många handledare är överraskade över att våra praktikanter bidrar så mycket och så snabbt till verksamheten och ger oss så mycket energi tillbaka – lärandet är till stora delar ömsesidigt. Det är givetvis så att det är en bra extern signal att vara med i den här typen av engagemang, men vi ser att den stora vinsten är den möjlighet Tekniksprånget ger ÅF att knyta kontakter med framtida medarbetare i ett tidigt skede.

På ÅF i Sverige arbetar drygt 5 100 anställda på kontor som finns i hela landet. Majoriteten av de anställda är ingenjörer.

– Det är slående vilket kunskapsföretag vi är. Här finns en sådan bredd – alltifrån infrastruktur, till rena industriprojekt och hela IT-sektorn – med experter inom alla områden.

Hur ser era behov ut av ingenjörer i framtiden?

– Det är en reell oro, menar Emma, vi har en tydlig tillväxtstrategi och det är ingenjörer vi behöver. Det här är vår huvudfråga och där är Tekniksprånget ett av flera viktiga initiativ.

För Rebecca Netteryd, en av ÅFs sex praktikanter, är det en trygghet att ha fyra månaders arbetslivserfarenhet med sig innan hon tar steget ”på riktigt” ut i arbetslivet.

– Innan kändes det lite skrämmande, men nu är jag bara peppad! Fast i början var det mesta svårt, säger hon och skrattar, bara att komma in i Outlook och försöka lägga upp saker på vårt intranät var svettigt. Men alla har behandlat mig med stor värme, jag har fått följa med på allt och varit som vilken anställd som helst.

Vad har du fått göra?

– Jag har fått som ett smörgåsbord där jag har kunnat välja vad som varit mest intressant. Det har alltid varit riktiga uppgifter som bidragit till företaget. Jag har även haft egna projekt och till exempel varit ansvarig för att planera ett event.

Studiebesök tillsammans med ingenjörer från olika projekt har också stått på dagordningen. Ett av dem var på De Lavals gård i Tumba där hon fick en insyn i olika processer för mjölkning.

– Det var ett otroligt spännande besök som gav insikt i hur mycket arbete som krävs för att jag ska få ett glas mjölk till frukost. Det var fantastiskt att få ett tydligt exempel på hur teknik kan påverka och förändra arbetssätt i olika branscher.

För Karolina Bäckbro, som arbetar som projektledare på Corporate communications, var det en ny erfarenhet att prova på att vara handledare åt Rebecca.

– Jag tyckte att det verkade väldigt kul och en möjlighet att få utveckla mitt ledarskap, berättar Karolina. Det är spännande att möta en människa som är ny i arbetslivet, och få följa deras utveckling. Det var lite förvånande att vi skulle bli peppade av praktikanten och inte tvärtom!

Karolina lade mycket tid på introduktionen så att Rebecca skulle komma in i arbetsuppgifterna och kunna arbeta självständigt. Hon var också med i rekryteringsprocessen vilket hon tycker underlättade.

– Vi lade ner mycket tid i början och det ger utdelning, då äter det inte tid utan ger tid. Viktigt att man ser det som en möjlighet att utvecklas själv också. Jag har även gått utbildningen ”Att leda unga talanger” på KTH vilket var ett jättebra stöd för mig. Att få verktyg för handledning, träffa andra handledare och ta del av deras erfarenheter var väldigt värdefullt.

Det mest utmanande var att hitta nivån på arbetsuppgifterna, menar Karolina.

– Det är jättesvårt att veta vilken nivå man ska lägga på arbetsuppgifterna när någon inte har erfarenhet av arbets­livet och inte vet hur det fungerar på en arbetsplats. Däremot upplever jag det inte som att det varit svårigheter med att vi är ett konsultbolag. Men framförallt är det väldigt kul att vara handledare, avslutar Karolina.

Och Rebecca fyller i:

– Och väldigt kul att vara praktikant på ÅF. Jag har haft något att se fram emot varje dag!