Rekrytering genom praktik – Autoliv i framkant

I senaste numret av IVA-Aktuellt kan du läsa om Hedvig på Autoliv i Vårgårda. Hon kom in på företaget som praktikant via Tekniksprånget och är nu tillbaka för sin första högskolepraktik. Genom att satsa på praktikanter i alla stadier av sin utbildning kan Autoliv tillgodose en del av sitt rekryteringsbehov. En effektiv strategi där tidigare praktikanter som återvänder som anställda redan är väl insatta i hur företaget och arbetsplatsen fungerar och därför har en kortare startsträcka in. Läs hela artikeln i IVA-Aktuellt här.