Tekniksprånget i Almedalen: Kan ökad teknisk kompetens lyfta svensk innovationskraft?

Tekniksprånget medverkar i Almedalen på seminariet Kan ökad teknisk kompetens lyfta svensk innovationskraft?

Teknisk nyckelkompetens är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta utveckla sin innovations- och konkurrenskraft i framtiden. Men vilken kompetens är det som kommer att behövas i vårt alltmer teknikintensiva och snabbrörliga samhälle? Har svenska ingenjörer rätt kompetens och framförallt: räcker de till för att Sverige ska fortsätta ha en ledande position inom entreprenörsklimat, innovation och välfärd? Kan satsningar som Tekniksprånget fungera som en brygga mellan skolan och arbetsliv?

Medverkar gör bland andra Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, Roger Mörtvik, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Håkan Sörman, vd SKL, Kristina Sundin Jonsson, Kommunchef Skellefteå & CEO Skellefteå Stadshus, Jan-Eric Sundgren, styrgruppsordförande i Tekniksprånget samt senior rådgivare Volvo Group, Josefin Landgård, vd på kry.se

Även Sandvik lyfter bristen på rätt kompetens specifikt för industrin. På deras seminarium medverkar bland annat Josefin som gjorde Tekniksprångets praktik på Sandvik. Missa inte deras seminarium!