Tekniksprångets handledarträffar inspirerar!

Nu avslutar vi snart höstens handledarträffar där vi runt om i Sverige träffat över 100 fantastiska handledare. Deltagandet har varit högt och ett genomgående tema har varit handledarnas vittnesbörd om praktikanternas innovativa tänk och förmåga att flytta gränser. Sedan vi startade Tekniksprånget har vi utbildat ca 450 handledare varav 60 % män och 40 % kvinnor. Nu börjar vi alla terminen fulla med inspiration och ny kunskap, och vi på Tekniksprånget önskar alla våra handledare där ute ett stort lycka till! Ni vet var vi finns om ni behöver oss.