Praktik – rätt väg för att locka unga till ingenjörsyrket enligt Ny Tekniks läsare

I en enkät gjord av Ny teknik ställdes frågan vad som kan locka unga till ingenjörsyrket. Av de 3063 personer som svarade tyckte hälften att praktik är rätt väg att gå. Tekniksprånget är en satsning som åstadkommer just detta. Tekniksprångets verksamhetsansvariga, Alexandra Ridderstad kommenderar;

– Vi ser ju att de som söker till Tekniksprånget är nyfikna på dessa utbildningar, men hos 59 procent märker vi att det finns en osäkerhet kring om teknikutbildning är något för dem. Efter praktiken har de fått en tydligare målbild.