Kemikalieinspektionen – Vårt mål är en giftfri miljö och vardag

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 290 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som praktikant hos oss kommer du att bli del av ett betydelsefullt arbete. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vår kompetens har bredd och här möter du bland andra toxikologer, kemister, civilingenjörer och agronomer.

Vad får man göra som praktikant hos Kemikalieinspektionen?

Du kommer att vara placerad på enheten för klassificerings- och begränsningsförslag. I första hand  deltar du i arbetet med kartläggning av kemikalier i varor, men kan också få göra insatser i vårt arbete med att ta fram förslag till klassificering eller begränsning av kemikalier. Arbetsuppgifterna kan omfatta litteraturstudier, bearbetning och sammanställning av data, samt naturligtvis att delta i enhetens gemensamma aktiviteter.