Region Gotland – Rekordmycket händer nu på Gotland – förbättrad vattenförsörjning och satsning på kvalitetssäkring

Inom Region Gotland är vi nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare.  Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet. Regionen svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland.

Varför Gotland nu?

Region Gotland har vattenförsörjningen på ön som hög prioritet och satsningar på förnyelse och utbyggnad av ledningsnät samt vatten- och avloppsverk är fokus de kommande åren. På Vattenenheten kommer man bland annat under hösten se på fasta nät för vattenmätare och förbereda sig för den nya avsaltningsanläggningen i Kvarnåkershamn med tillhörande ledningsnät.

Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler m.m. Det byggs för högtryck på Gotland nu och avdelningens uppdrag växer. Som tidigare har vi fokus på kvalitetsutveckling och våra kunder och har påbörjat ett stort kvalitetsutvecklingsarbete för att säkra våra dokument, ritningar, hyreskontrakt mm.

Och det är här du kommer in som praktikant på teknikförvaltningen!

Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och miljö och gillar problemlösning.
Är du en ansvarsfull person med god initiativförmåga och bra samarbetsförmåga kommer du att stortrivas hos oss på Region Gotlands teknikförvaltning!

Under praktiken får du chansen att utveckla dig både personligen och i din arbetsroll och du kommer att skapa värdefulla kontakter till ditt nätverk och din framtid.

Du får ta eget ansvar och dessutom få en unik inblick i vår spännande verksamhet som är grundläggande för ett samhälles utveckling.

Vad får man göra som praktikant hos teknikförvaltningen inom Region Gotland?

Som praktikant på teknikförvaltningen kommer du att ha din huvudsakliga placering inom förvaltningsenheten eller vattenenheten beroende på vad ditt intresse ligger.

Blir du praktikant på förvaltningsenheten kommer du tillsammans med enhetens medarbetare att fortsätta det påbörjade kvalitetsutvecklingsarbete som innebär att strukturera och lägga in dokument, t ex rutiner och ritningar i vårt stödsystem. För vissa fastigheter saknas ritningar och då kommer du att åka ut och mäta upp fastigheten, för att sedan lägga in data i systemet.

Inom enheten arbetar tekniker, ingenjörer, handläggare och förvaltare som administrerar hyresfrågor, lokalsamordning, periodiskt underhåll, driftoptimering, mindre ombyggnadsprojekt och mycket annat. Du hamnar alltså i ett sammanhang där alla kollegor är beroende av arbetet med att strukturera fastighetsdokumenten.

Blir du praktikant på vattenenheten kommer du tillsammans med enhetens medarbetare att arbeta fram en energikartläggning för Gotlands ca 30 vattenverk. Arbetet innebär i första skedet att göra sammanställningar på alla vattenverk med en energibalans. Det första ni kommer att göra är att summera vilka källor som energin tas ifrån för respektive anläggning. Fortsättningen blir sedan att se på energibesparande åtgärder för respektive anläggning. Till din hjälp har du våra kunniga medarbetare inom driften. Ett gäng som trivs tillsammans och där vi i det dagliga har högt i tak.

Vi har handledare på båda enheterna som redan nu ser fram emot att du kommer till oss. 

Inblick i hela vår verksamhet

Teknikförvaltningen bedriver en bred verksamhet och under praktikperioden kommer du också att få ta del av arbetet i våra andra verksamheter, t ex gator/vägar, parker, kollektivtrafik, renhållning och hamnar. Antingen som mer ingående studiebesök eller också får du arbetsuppgifter med kortare omfattning.

Vill du vara med? Välkommen till oss på spännande, vackra Gotland!

Ange i din ansökan om du är intresserad av att vara praktikant på förvaltningsenheten eller vattenenheten.

Kontaktuppgifter
Fastighetsförvaltningen: enhetschef Michael Modin, tel. 0498/26 92 19.Vattenenheten: enhetschef Patrik Johansson, tel 0498/26 90 84.

Läs mer på www.gotland.se