Region Gotland – Rekordmycket händer nu på Gotland

Inom Region Gotland är vi nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet. Regionen svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.
 
Rekordmycket händer nu på Gotland – förbättrad vattenförsörjning och satsning på kvalitetssäkring.
 
Varför Gotland nu? Region Gotland har vattenförsörjningen på ön som hög prioritet och satsningar på förnyelse och utbyggnad av ledningsnät samt vatten- och avloppsverk är fokus de kommande åren. På vår Vattenenhet förbereder man sig just nu för den nya avsaltningsanläggningen på södra Gotland med tillhörande ledningsnät, som står färdigt i juni. Man arbetar också med att göra en energikartläggning av våra vattenverk, för att få ett utgångsläge för förbättringsåtgärder. Och det är här du kommer in som praktikant på teknikförvaltningen!
 
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och miljö och gillar problemlösning. Är du en ansvarsfull person med god initiativförmåga och bra samarbetsförmåga kommer du att stortrivas hos oss på Region Gotlands teknikförvaltning! Under praktiken får du chansen att utveckla dig både personligen och i din arbetsroll och du kommer att skapa värdefulla kontakter till ditt nätverk och din framtid. Du får ta eget ansvar och dessutom få en unik inblick i vår spännande verksamhet som är grundläggande för ett samhälles utveckling. Som praktikant på teknikförvaltningen kommer du att ha din placering på vattenenheten. Du kommer, tillsammans med enhetens medarbetare, att arbeta fram en energikartläggning för Gotlands ca 30 vattenverk. Arbetet innebär i första skedet att göra sammanställningar på alla vattenverk med en energibalans. Det första ni kommer att göra är att summera vilka källor som energin tas ifrån för respektive anläggning. Fortsättningen blir sedan att se på energibesparande åtgärder för respektive anläggning. Till din hjälp har du våra kunniga medarbetare inom driften. Ett gäng som trivs tillsammans och där vi i det dagliga har högt i tak. Vi har en handledare som redan nu ser fram emot att du kommer till oss. Inblick i hela vår verksamhet Teknikförvaltningen bedriver en bred verksamhet och under praktikperioden kommer du också att få ta del av arbetet i våra andra verksamheter, t ex gator/vägar, parker, kollektivtrafik, renhållning, fastighetsförvaltning och hamnar. Antingen som mer ingående studiebesök eller också får du arbetsuppgifter med kortare omfattning.
 
Vill du vara med? Välkommen till oss på spännande, vackra Gotland! Läs mer på www.gotland.se