Inspirationsdag med tema mångfald

I mitten av november höll Tekniksprånget en träff för medverkande arbetsgivare. Temat för dagen var mångfald och talare från tre företag delade med sig av sina strategier och utmaningar kopplade till frågan. Därefter följde en workshop på temat.

Emma Claesson från ÅF inledde genom att berätta att mångfaldsfrågan ska vävas in i allt de gör. Vidare berättade hon om ”Ladies month” som de har blivit kända för och att målet för ÅF är 30 procent kvinnor år 2020. Idag har de 23 procent. Därefter berättade Marie Willaume från Volvo Car Group att bilföretag i allmänhet har en utmaning i att attrahera kvinnor och att det är där deras fokus ligger just nu. Målet är 35 procent kvinnor i ledande positioner år 2020. Idag är siffran 26 procent och målsättningen gäller även deras konsulter. Heidie Vad-Schütt från Sandvik avslutade med att redogöra för hur även Sandvik framförallt jobbar för att få in fler kvinnor i företaget.

Det blev under dagen tydligt att mångfaldsfrågan ständigt är aktuell och en fråga som behöver implementeras i verksamheten och arbetas med kontinuerligt. Under workshopen bekräftades bilden av att Tekniksprångets medverkande arbetsgivare framförallt arbetar med jämställdhet.

Vi på Tekniksprånget har sett att vi kan vara en del av arbetsgivarnas mångfaldsarbete och ser möjlighet att utveckla detta ytterligare. Vi är stolta över att hälften av tekniksprångarna är tjejer och vill inspirera alla som medverkar i Tekniksprånget till att rekrytera med mångfald i åtanke.