Södertälje kommun – Praktik på Sveriges mest kreativa kommun

Södertälje brukar beskrivas som en plats där idéer har fötts och människor mötts och handlat i över tusen år. Södertälje är fortfarande en smältdegel för kultur och traditioner. En stad med Tom Tits Experiment, gästhamn mitt i centrum, idrott i världsklass och ett spännande kulturutbud. Runt knuten öppnar sig det inbjudande sörmländska landskapet.

Hållbarhet är vårt enda val. Södertälje växer och konkurrensen om mark, vatten och andra tillgångar ökar. Kommunen har ett strategiskt läge i Stockholmsregionen och är en stad med en historisk stadskärna, väl utbyggd infrastruktur och en kanal som binder ihop Saltsjön och Mälaren.

Nästa 100 000 medborgare gör oss till den 20:e största kommunen befolkningsmässigt och vi är cirka 6 000 medarbetare i Södertälje kommun som arbetar med att erbjuda bra samhällstjänster till Södertäljeborna och bidra till att göra staden en attraktivare stad. Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med våra verksamheter ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Telge-koncernen ägs av Södertälje kommun och här jobbar cirka 1000 medarbetare med att förse Södertäljeborna med gott vatten, el och bredband samt erbjuda attraktiva bostäder, skolor och äldreboenden. Vi ser också till att källsorteringen är enkel och att logistiken fungerar för varor som anländer från världens alla hörn, och vi har Tom Tits Experiment – ett science center i koncernen. Som en uppstickare på marknaden utmanar vi ständigt och skapar valmöjligheter för våra kunder.

Välkommen att söka till oss!
Vi har nu lediga praktikplatser både inom kommunen och hos våra bolag.