Hanna är höstens handledare

Hanna Alsén på Vattenfall Vattenkraft i Luleå har utsetts till höstens handledare!

Nomineringen skickades in av tekniksprångaren Linnéa Nilssons:
Min handledare Hanna har på många sätt introducerat mig för ingenjörsyrket och vad det kan innebära. Genom mina varierande arbetsuppgifter har jag fått utveckla min förmåga att kommunicera, analysera och lösa problem, alla vilka jag förstått är viktiga egenskaper hos en ingenjör.

Under praktiken har Hanna fungerat både som en kunskapsbank och som ett personligt kraftverk som gett mig energi i form av pepp och stöttande vägledning när det behövts. Inga frågor har varit för dumma och inga utmaningar för stora. Dessutom har jag, tack vare hennes entusiasm, intresserat mig för tekniska områden som jag före praktiken uppfattade som rätt så komplicerade och tråkiga. Sammanfattningsvis kan man säga att Hanna har gett mig verktyg som lett till en utveckling på det yrkesmässiga såväl som det personliga planet. Därför tycker jag verkligen att Hanna är värd titeln Höstens handledare!

Höstens handledare Vattenfall