Gränges Sweden AB – Teknik i framkant

Gränges Sweden AB är en del av Grängeskoncernen, som utvecklar, tillverkar och marknadsför värmeväxlarband av aluminium för fordonsindustrin och stationära värmeväxlare. Våra produkter håller världsklass och med teknik i framkanten utvecklar vi nya innovativa produkter. Vi driver en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I nära samarbete med kunderna utvecklar Gränges specifika produkter och bistår sedan kunderna med teknisk support. Slutkunderna finns i fordonsindustrin och på marknaden för stationära värmeväxlare. Omkring hälften av världens bilar som tillverkas idag har värmeväxlare som innehåller Gränges material och expertis.

Gränges bedriver världsledande forskning såväl som kundnära produktutveckling baserad på djup kunskap. Flera av medarbetarna inom Gränges R&D har doktorsexamen och samarbete med universitet och institut sker på regelbunden basis.

Gränges företagskultur bygger på kärnvärdena handlingskraft, engagemang och tillgänglighet. Det innebär bland annat att alla medarbetare förväntas driva förändring genom att ta initiativ, vara uthålliga och noggranna men också att kraven på samarbete och god servicenivå är mycket höga.

Gränges Sweden AB finns i Finspång, där vi är ca 400 anställda inom utveckling, produktion, försäljning, FoU och andra stödfunktioner.

Genom tekniksprånget har vi möjlighet att visa upp spännande och utvecklande arbetsuppgifter och vi får en chans att träffa unga människor och vara en del i deras utveckling. Som praktikant på Gränges får du chansen att lära känna och lära av erfarna medarbetare med djup kompetens, stor erfarenhet och hängivenhet inför sina uppgifter. Gränges kallar detta industriell hantverks-skicklighet. Du kommer att få inblick i vår verksamhet och möjligheten att arbeta med våra projekt, produkter och tjänster.