Linköpings Kommun – Där idéer blir verklighet

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi Sveriges femte största kommun med över 160 000 invånare. Tillsammans med Norrköping och andra närliggande kommuner bildar vi fjärde storstadsregionen. Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. 

Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8 000 medarbetare i olika verksamheter. Inom kommunen finns många av Sveriges allra viktigaste jobb. Det handlar om spännande och utmanande uppdrag med syfte att skapa goda förutsättningar för alla som lever, arbetar, studerar och driver företag här. Det handlar om mod, mångfald och medmänsklighet – och om viljan att ligga i framkant och göra skillnad. Här tror vi att du har mycket att bidra med.

På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar alla med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi arbetar för att skapa en attraktiv, effektiv, trygg, säker och hållbar miljö för kommunens invånare, företag och besökare. Förvaltningen har en central roll för stadens hållbara tillväxt och utveckling och består av plankontor, stadsmiljökontor, miljökontor, bygglovskontor, kommunlantmäteri samt central administration. Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att välja otrampade stigar, värdesätta innovationskraft och vara ständigt framåtblickande. Det handlar också om att våga ta en tätposition, det är ”Linköping – där idéer blir verklighet” ett bevis på. Vi tycker det är motiverande och roligt att vara med och utveckla Linköpings kommun, vi hoppas du tycker detsamma! På Stadsmiljökontoret upprätthåller och utvecklar vi attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun. Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Kontoret säkerställer och utvecklar kommunens trafiksäkerhet genom lokala trafikföreskrifter, riktlinjer för parkering och stöd vid trafikarbeten. Kontoret handlägger samhällsbetalda resor, såsom färdtjänst och riksfärdtjänst.

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av följande avdelningar:
• Trafik- och Gata
• Park och Natur
• Projekt

Som praktikant på stadsmiljöavdelningen erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Du är viktig för oss då du bidrar med kunskap och nya rön inom ditt kompetensområde.
Är du intresserad av en utvecklingsinriktad arbetsplats – välkommen till oss!