GE Healthcare – Vi skapar förutsättningar för människor över hela världen att leva ett bättre liv

GE Healthcare är en division i den globala koncernen General Electric. Vi är ca 50 000 medarbetare som jobbar inom GE Healthcare världen över och som alla delar samma vision – att erbjuda medicinska teknologier och tjänster för att möta efterfrågan med ökad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och mer kostnadseffektiv sjukvård runt om i världen.

I Uppsala utvecklar och tillverkar vi produkter som våra kunder använder för forskning och framställning av biotekniska läkemedel, såsom insulin, vacciner och en rad nya läkemedel mot exempelvis cancer och inflammatoriska sjukdomar. På GE Healthcare finns många olika yrken inom områden såsom forskning och utveckling, produktion, marknad, affärsutveckling, försäljning, service, distribution, ekonomi, IT, juridik och personalfrågor. Vi har ett kontinuerligt rekryteringsbehov inom alla yrkesområden, men största behoven finns i tekniska områden. Vi är beroende av nya generationer duktiga medarbetare som gillar teknik, och som praktikant inom ramen för Tekniksprånget ser vi dig som en viktig resurs och som en potentiell framtida medarbetare. Praktik hos oss ger dig möjlighet att lära känna vår verksamt och få en överblick på vilka spännande jobb en ingenjörsexamen kan ge dig.

Dina exakta arbetsuppgifter kommer vi att definiera närmare baserat på din bakgrund och dina intressen. God engelska är nödvändigt samt intresse för tekniska problemlösningar. Vi är övertygade om att du är nyfiken och att du gärna vill lära dig nya saker.