Seco Tools – ett globalt företag med familjeanda

Seco Tools är ett av världens främsta företag inom skärande metallbearbetning. Den positionen har vi nått genom att ständigt utveckla både företaget och våra produkter. Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra våra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att identifiera och implementera den bästa lösningen för deras behov.

Seco Tools har 5000 medarbetare i över 50 länder. I Fagersta har vi vårt huvudkontor med bland annat en stor Forsknings- & Utvecklingsavdelning. Även vår största produktionsanläggning, med produktion av vändskär, finns där. I Fagersta arbetar drygt 800 kollektivt anställda medarbetare och cirka 400 tjänstemän.

För en global verksamhet som sträcker sig över kulturella och geografiska gränser är det viktigt med en enhetlig kultur och gemensamma värderingar.  Våra värderingar är: Passion för våra kunder, Familjeanda och Personligt engagemang. Dessa värderingar hjälper oss att göra rätt prioriteringar och agera på det sätt som har blivit Secos signum under årtionden.

Genom att Seco ger ungdomar möjlighet att bli Tekniksprångare hoppas vi att vi kan tända gnistan hos de ungdomar som deltar och att det väcker nyfikenhet kring teknik i allmänhet och Seco i synnerhet.

Är du självständig, initiativrik och teknikintresserad?

Ansök då till vår forskningsavdelning och du kommer att arbeta med att ta fram och utvärdera ny metod för vidhäftningstest av PVD-beläggningar.

Välkommen med din ansökan!