Maria är vårens praktikant

Nu är vårens praktikant utsedd! Vinnaren Maria Oxelman har de fyra senaste månaderna praktiserat på NCC i Göteborg och nominerades av sin handledare Marie Falk:  ”Maria har med stor entusiasm och en positiv inställning genomfört sin tid hos oss på NCC Örgryte Torp. Maria har visat sig mycket intresserad av både ingenjörsyrket och byggbranschen, tagit…

Handledare med passion och engagemang

Peter Wells är handledare inom Tekniksprånget på Volvokoncernen och har precis mottagit priset vårens handledare. Av alla handledare inom Tekniksprånget valdes Peter ut på grund av sitt engagemang och den nominering hans praktikant Sofia Kockum skickade in. Peter är ansvarig för ART (Accident research team) på Volvokoncernen, där man forskar kring trafiksäkerhet, utreder olyckor och vad…